La primera granalla d’Acer per al Tall de Granit

GRANTAG

 

Granalla d’Acer d’Alt Carboni obtinguda mitjançant l’atomització del metall fos seguida d’un tractament tèrmic, elaboració mecànica, tractament de distensió, i selecció granulomètrica.

Forma: angular, o angular amb addició de fins al 15% de partícules esfèriques.

 
  Característiques Mètodes Límits  
1.0 PROPIETATS FÍSIQUES    
1.1 Granulometria ASTM B214 veure taula
1.2 Duresa ASTM E384 64 HRC mín
1.3 Estructura metal·logràfica   martensita fina
1.4 Densitat aparent

3,7 - 4,0 g/cm3 (angular sense esfèrica)
3,8 - 4,1 g/cm3 (angular amb esfèrica)

2.0 PROPIETATS QUÍMIQUES  
2.1 C   0,7 - 1,0 %
2.2 Si espectròmetre 0,5 - 1,0 %
2.3 Mn   0,5 - 1,0 %
Per a més informació  Imprimir
   
                     

| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail |

© Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net