Granalla de Fosa


Granalla de Fosa
obtinguda mitjançant l’atomització del metall fos seguida d’una selecció granulomètrica i un tractament mecànic.

Forma: Esfèrica o angular

La granalla de Ferro Fos angular s’utilitza principalment en instal·lacions d’aire comprimit per a la neteja d’elements estructurals d’acer i en la preparació de superfícies previ al seu envernissat.
La granalla angular produeix un efecte brillant i una rugositat superficial òptima per a posteriors recobriments superficials. La granalla esfèrica s’usa principalment per a augmentar la densitat del ciment i el llast.

  Característiques Mètodes Límits
1.0 PROPIETATS FÍSIQUES  
1.1 Granulometría ASTM B 214 Veure taula
1.2 Duresa ASTM E 384 > 650 HV
2.0 PROPIETATS QUÍMIQUES
2.1 C ISO 9556 2.00 - 4.00 %
2.2 Si Espectròmetre 0.80 - 1.50 %
2.3 Mn 0.40 - 1.00 %
2.4 P < 0.15 %
2.5 S ISO 4935 < 0.10 %
               

Granulometries de les granalles esfèriques
Malla
(mm)
% % % % % % % %
3,350 0              
2,800   0            
2,360     0          
2,000 85 mín     0        
1,700   85 mín     0      
1,400 95 mín   85 mín     0    
1,180   95 mín   80 mín        
1,000     95 mín   80 mín   0  
0,850       95 mín   80 mín   0
0,710         95 mín      
0,600           95 mín 75 mín  
0,425             95 mín 75 mín
0,300               85 mín
Granulometries de les granalles angulars
Malla
(mm)
% % % % % % % % % % %
2,800 0                    
2,360   0                  
2,000     0                
1,700 80 mín     0              
1,400 90 mín 80 mín     0            
1,180   90 mín 75 mín     0          
1,000     85 mín 75 mín     0        
0,850         75 mín     0      
0,710       85 mín              
0,600         85 mín 70 mín          
0,500                 0    
0.425           85 mín 70 mín        
0,355                   0  
0,300             80 mín 65 mín      
0,180                 65 mín    
0,125               85 mín 85 mín 60 mín 0

Doc.pdf 2,17 MB


 Imprimir
 

| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail |

© Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net