Granalla d’Acer Inoxidable al Crom

GRANINOX ®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Granalla d’acer inoxidable, martensítica al Crom, obtinguda per atomització d’acer inoxidable fos, selecció granulomètrica i tractament mecànic.

Forma: esferoidal irregular.

La granalla
Graninox s’usa per a la neteja (granallat) en tots aquells casos en que es desitja evitar la presència de residus fèrrics que poguessin donar lloc a taques d’òxid o coloracions indesitjables. Substitueix de manera avantatjosa a l’Alumini i a d’altres granalles no acerades al permetre major rendiment i rapidesa de procés, i no provocar excessiu desgast en les màquines com en el cas del corindó. Per tant s’utilitza en foneries d’alumini, foneries de coure i els seus aliatges, en tallers de construcció d’estructures d’acer inoxidable, en les siderúrgies de l’acer inoxidable, i també en casos especials de serradores de marbre.

Color: Gris obscur brillant.

Productos Graninox Cr y Cr Ni
   
  Característiques Mètodes Límits
1.0 PROPIETATS FÍSIQUES  
1.1 Granulometria ASTM B 214 Veure taula
1.2 Estructura metal·logràfica   Martensita
2.0 PROPIETATS QUÍMIQUES    
2.1 C Espectròmetre 0.20 - 0.30 %
2.2 Cr 13.0 - 15.0 %
2.3 Si 1.5 - 2.5 %
2.4 Ni 1 % típic
3.0 DURESA   460 - 630 HV

Tipus de Granalla d’Acer Inoxidable al Crom
Granulometria
Valors en percentatge acumulat %

(ASTM B 214)

TIPUS

Cr 10

Cr 20 Cr 30 Cr 40

Cr 50

Cr 60 Cr 100 Cr 150 Cr 200
4.00 mm 0
3.35 mm                   10 màx
2.80 mm               0  
2.36 mm               10 màx  
2.00 mm             0      
1.70 mm             20 màx     90 mín
1.40 mm           0        
1.18 mm         0 20 màx   90 mín  
1.00 mm       0 5 màx          

850 µm

            90 mín      
710 µm       10 màx            
600 µm     0   90 mín          
500 µm           90 mín        
425 µm   0 20 màx              
300 µm   10 màx   90 mín            
250 µm 0                  
150 µm 10 màx   90 mín              
75 µm   90 mín                
45 µm 90 mín                  
                                   
Doc.PDF / 3,05 MB  Imprimir

| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail |

© Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net