Granalla d’Acer Inoxidable al Crom-Níquel

GRANINOX ®
CrNi


Granalla d’acer inoxidable, austenítica al Crom-Níquel, obtinguda per atomització d’acer inoxidable fos, selecció granulomètrica i tractament mecànic.

Forma: arrodonida o globular.

La granalla
Graninox s’usa per a la neteja (granallat) en tots aquells casos en que es desitja evitar la presència de residus fèrrics que poguessin donar lloc a taques d’òxid o coloracions indesitjables. Substitueix de manera avantatjosa a l’Alumini i a d’altres granalles no acerades al permetre major rendiment i rapidesa de procés, i no provocar excessiu desgast en les màquines com en el cas del corindó. Per tant s’utilitza en foneries d’alumini, foneries de coure i els seus aliatges, en tallers de construcció d’estructures d’acer inoxidable, en les siderúrgies de l’acer inoxidable, i també en casos especials de serradores de marbre.

Color: Gris clar platejat.

Productos Graninox Cr y Cr Ni
                               
    Característiques Mètodes Límits  
1.0 PROPIETATS FÍSIQUES            
1.1 Granulometria ASTM B 214 Veure taula
1.2 Estructura metal·logràfica         Austenita
2.0 PROPIETATS QUÍMIQUES              
2.1 C Espectròmetre 0,15 - 0,25
2.2 Cr 16,0 - 20,0
2.3 Ni

7,0 - 9,0

2.4 Si 1,5 - 2,5
2.5 Mn 0,7 - 1,3
3.0 DURESA   220 - 350 HV
 
  Tipus de Granalla d’Acer Inoxidable al Crom-Níquel
Granulometria
Valors en percentatge acumulat %

(ASTM B 214)

 
TIPUS

CrNi 10

CrNi 20 CrNi 30 CrNi 40

CrNi 50

CrNi 60 CrNi 90 CrNi 100 CrNi 150 CrNi 200  
4.00 mm   0  
3.35 mm                   10 màx  
2.80 mm                 0    
2.36 mm                 10 màx    
2.00 mm               0      
1.70 mm             0 20 màx   90 mín  
1.40 mm           0 5 màx        
1.18 mm         0 20 màx     90 mín    
1.00 mm       0 5 màx            

850 µm

            90 mín 90 mín      
710 µm       20 màx   90 mín          
600 µm     0   85 mín            
500 µm                      
425 µm   0 20 màx 90 mín              
300 µm   10 màx                  
250 µm 0                    
150 µm 10 màx   90 mín                
75 µm   90 mín                      
45 µm 90 mín                        
                                                   
    Documento PDF Doc.PDF / 3,05 MB  Imprimir

| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail |

© Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net