Granalla de Llautó

OTSHOT


Aplicacions:
La granalla de Llautó OTSHOT té el seu camp d’aplicació preferent en el granallat de peces de metalsl no-fèrrics en granalladores de turbines. Degut a les seves particularitats, destaca bàsicament:

com a abrasiu:

  • evita la presència de residus fèrrics sobre les superfícies de les peces granallades,
  • possibilita el granallat de peces toves,
  • redueix el desgast de les granalladores, degut a la seva menor agressivitat;


    com a additiu per a les granalles d’acer o per a les granalles inoxidables de Cr i CrNi:
  • proporciona una major brillantor i un millor aspecte superficial de les peces granallades,
  • no embruta les peces de materials no-fèrrics,
  • redueix la generació de pols durant el procés de granallat.
 
  Característiques Límits
1.0 PROPIETATS FÍSIQUES TIPUS
50 30
1.1 Granulometria (mm) 0.3–0.8 0.2–0.5
1.2 Duresa 150 - 220 HV 0.050
1.3 Densitat 3.7   g/cm3
2.0 PROPIETATS QUÍMIQUES    
2.1 Cu 70 %
2.2 Zn 30 %
Doc.PDF / 489 kb  Imprimir
               

| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail |

© Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net