Granalla d’Acer d’Alt Carboni per a Shot Peening

DURASTEEL ®  


La granalla d’Acer d’Alt Carboni per al tractament de Shot Peening s’obté mitjançant l’atomització de material fos. El material rep posteriorment un tractament tèrmic, es processa mecànicament, i es classifica segons la seva especificació.

Aplicacions: Tractament de distensió de materials mitjançant un impacte controlat de les partícules sobre la superfície.

Distribució
granulomètrica


Composició química

Especificacions geomètriques

Formes i defectes

 


Distribució granulomètrica (unitats en mm)
             
TIPUS Tot passa 2% Màx. 50% Màx.
acumulat

90% Mín.
acumulat

98% Mín.
acumulat

       
AS* 930 3,99 3,35 2,82 2,38 2,00        
AS* 780 3,35 2,82 2,38 2,00 1,68        
AS* 660 2,82 2,38 2,00 1,68 1,41        
AS* 550 2,38 2,00 1,68 1,41 1,19        
AS* 460 2,00 1,68 1,41 1,19 1,00        
AS* 390 1,68 1,41 1,19 1,00 0,84        
AS* 330 1,41 1,19 1,00 0,84 0,71        
AS* 280 1,19 1,00 0,84 0,71 0,59        
AS* 230 1,00 0,84 0,71 0,59 0,50        
AS* 190 0,84 0,71 0,59 0,50 0,42        
AS* 170 0,71 0,59 0,50 0,42 0,35        
AS* 130 0,59 0,50 0,42 0,35

0,30

       

AS* 110

0,50 0,42 0,35 0,30 0,18        
AS* 70 0,42 0,35 0,30 0,18 0,12        
(*)

ASR: Duresa compresa entre 45 i 52 HRC.
ASH: Duresa compresa entre 55 i 62 HRC.

       

                 

Composició química

       
ELEMENT Mínim (%) Màxim (%)        

Carboni

0,80 1,20        

Manganès

(*) 1,20        

Silici

0,40 1,50        

Fòsfor

- 0,05        

Sofre

- 0,05        
(*)


Per a tipus entre AS*-70   i AS*-130: 0,35 %
Per a tipus entre AS*-170 i AS*-190: 0,50 %
Per a tipus entre AS*-230 i AS*-930: 0,60 %

       
                                       
Especificacions geomètriques      
TIPUS Àrea (mm2) Nombre de partícules amb forma marginal Nombre de partícules amb forma inacceptable      
AS* 930 645 8 2      
AS* 780 645 12 2      
AS* 660 645 16 3      
AS* 550 645 20 4      
AS* 460 645 28 5      
AS* 390 645 39 7      
AS* 330 161 14 3      
AS* 280 161 20 4      
AS* 230 161 14 5      
AS* 190 161 20 7      
AS* 170 161 28 10      
AS* 130 161 10 4      
AS* 110 40 14 5      
AS* 70 40 39 13      
(*)

ASR: Duresa compresa entre 45 i 52 HRC.
ASH: Duresa compresa entre 55 i 62 HRC.

     

     

Formes acceptables

   
Esfera Esferoide El·lipsoide    
Formes marginals    
Nodular Allongada Germinada    
Formes inacceptables    
Llàgrima Trencada Esqueixalada    
Defectes interns
(màxim 15 %)
   
Esquerdes Buits Rebeguts    
                                       

 

Doc. PDF / 397 kb  Imprimir

| grup pometon | productes | aplicacions | assistència tècnica | qualitat | documentació | noticies | mapa web | inici | e-mail |

© Pometon España, S.A. - Dr. Bergós s/n - 08291 Ripollet (Barcelona, Espanya) - Tel. +34 935 863 629 - Fax. +34 936 917 234 - info@pometon.net